DEO
 • DEO
  • CD: Dầu nhớt động cơ diesel cao cấp - Dầu nhớt động cơ diesel phổ thông

   Đặc tính

   Phù hợp với các loại động cơ Diesel, tiết kiệm nhiên liệu và giảm ma sát

    

   Thông số kỹ thuật

   CD 15W40 CD 20W50
   Độ nhớt động học (40°C)
   mm2/s
   105.4 162.8
   Độ nhớt động học (100°C)
   mm2/s
   13.88 17.92
   Chỉ số độ nhớt 128 128
   Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (°C) (COC) 240 240
   Chỉ số kiềm tổng (mg KOH/g) (TBN) 6.18 6.18

   Ứng Dụng

   Xe ô tô động cơ diesel, xe tải, xe buýt, xe khách

   Mã SKU:

   Dầu động cơ diesel chất lượng cao ENEOS CD 15W-40: 8936144540121 

   Dầu động cơ diesel chất lượng cao ENEOS CD 20W-50: 8936144540138     

   Đóng gói

   Xô 18L
   Phuy 200L

  • CF-4: dầu nhờn động cơ diesel cao cấp, kéo dài tuổi thọ động cơ diesel

   Đặc tính

   Phù hợp với động cơ Diesel, khả năng chống oxy hóa cao. Kéo dài tuổi thọ động cơ diesel

    

   Thông số kỹ thuật

   CF-4 15W40 CF-4 20W50
   Độ nhớt động học (40°C)
   mm2/s
   105.4 178.8
   Độ nhớt động học (100°C)
   mm2/s
   13.88 19.58
   Chỉ số độ nhớt 128 126
   Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (°C) (COC) 240 256
   Chỉ số kiềm tổng (mg KOH/g) (TBN) 11.5 11.5

   Ứng Dụng

   Xe ô tô động cơ diesel,xe tải, xe buýt, xe khách

   20W-50 CF-4 Mã SKU: 8936144540039 (18 L)

                                         8936144540084  (200 L)
    

   15W-40 CF-4 Mã SKU: 8936144540053  (18 L)

                                         

    

   Đóng gói

   Xô 18L

   Xô 25L

   Phuy 200L

  • CI-4 / DH-1: dầu nhớt động cơ diesel cao cấp, phù hợp với hệ thống tuần hoàn khí thải EGR. Phù hợp cho động cơ turbo tăng áp

   Đặc tính

   Phù hợp với động cơ diesel, mang tính năng của dầu động cơ diesel như tiết kiệm nhiên liệu và tuân thủ theo hệ thống tuần hoàn khí thải EGR

    

   Thông số kỹ thuật

   CI-4 DH-1 15W40 CI-4 DH-1 20W50
   Độ nhớt động học (40°C)
   mm2/s
   104.6 162.8
   Độ nhớt động học (100°C)
   mm2/s
   13.94 17.92
   Chỉ số độ nhớt 133 125
   Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (°C) (COC) 228 240
   Chỉ số kiềm tổng (mg KOH/g) (TBN) 11 11

   Ứng Dụng

   Xe ô tô động cơ diesel, xe tải, xe buýt, xe khách

   Code:

   Dầu động cơ diesel 15W-40 CI-4/DH-1: 8936144540107  (18L)

                                                                   
    

   Dầu động cơ diesel 20W-50 CI-4/DH-1: 8936144540077  (18L)

                                                                   8936144540114  (200L)
    


    

   Đóng gói

   Xô 18L

   Xô 25L

   Phuy 200L